Propaganda

Zoals bekend is massamedia een zeer invloedrijk middel. Duidelijk is dat mensen veelal geinformeerd worden door krant, televisie, radio of internet. Vanwege de grote hoeveelheden aanbieders van nieuwsberichten kan men zelf kiezen welk medium de voorkeur krijgt boven een ander medium. Op deze manier kan men via verschillende bronnen nieuws verkrijgen. Er is echter niet overal deze vrijheid. Neem nou Noord-Korea, volgens velen het enige land met een dictatuur.

In Noord-Korea is persvrijheid iets dat niet bestaat. Sterker nog, er staan strenge straffen op het publiceren van nieuws dat negatief is over Noord-Korea, of positief is over de Verenigde Staten of Zuid-Korea. Buitenlandse media zijn geblokkeerd door de staat zodat de inwoners van Noord-Korea geen idee hebben hoe de buitenwereld eruit ziet. Noord-Koreanen worden eenzijdig geïnformeerd vanuit de binnenlandse media. Deze staan onder streng toezicht van de Noord-Koreaanse overheid. Naast het toezicht dat gehouden wordt, is er ook sprake van staatspropaganda. De Noord-Koreaanse overheid bombadeert de eigen bevolking als het ware met verheerlijking van het eigen land en verdoemt het buitenland. Op deze manier wordt de Noord-Koreaanse bevolking "gehersenspoeld" door de eigen regering.

 Dat de invloed van massamedia bijzonder groot is in de westerse wereld staat buiten kijf. Als je bekijkt hoe groot de invloed van massamedia in Noord-Korea is, dan is dat verbijsterend. De bevolking heeft geen benul van de vrije, kapitalistische wereld buiten haar eigen land. Naar mijn mening verdient iedereen het om geïnformeerd te worden vanuit verschillende bronnen en verschillende invalshoeken. In Noord-Korea is dat alles behalve het geval. Het zou dan ook verboden moeten worden, maar dat is in zo'n land nou net het lastige.

Telegraaf, 2013. Propaganda Noord-Korea. Geraadpleegd op 16 september 2013.
http://www.telegraaf.nl/buitenland/21436311/__Kernoorlog__feit_beweert_Kim__.html

 Knack, 2013. Hoe de Amerikanen leven volgens de Noord-Koreaanse propaganda. Geraadpleegd op 16 september 2013.
http://www.knack.be/nieuws/wereld/hoe-de-amerikanen-leven-volgens-de-noord-koreaanse-propaganda-video/article-normal-89696.html

Verrips, Pieter. 2007. Noord-Korea: Buitenlandse media. Geraadpleegd op 16 september 2013.
http://www.mediawijzer.nl/nieuws.php?ID=87

 

 

 

Agendasetting theorie

Massamedia bestaat al eeuwen. Het begon in de tijd van de drukpers, hieruit vloeide de krant voort. Later kwam de radio en de televisie. Niet zo gek lang geleden kwam daar het internet bij. Dit zijn de meest gebruikte vormen van media die er bestaan. Vrijwel al het binnen- en buitenlandse nieuws dat wij te horen krijgen komt binnen via massamedia. 

Er zijn verschillende theorieën over de invloed van massamedia. Ik kies ervoor om de agendasetting theorie toe te lichten. De agendasetting theorie houdt in dat de massamedia niet bepaald wat we denken, maar wel waarover we denken. Door aan het ene nieuws de voorkeur te geven ten faveure van het andere, selecteert de redactie al waarover wordt bericht en wat niet ter sprake komt. 

Media nemen vaak berichten van elkaar over. Zodra een bepaalde krant of nieuwsredactie bericht over een onderwerp, nemen andere media dit over. Hierdoor komt het op de media agenda te staan. Wanneer verschillende media schrijven over een bepaald onderwerp, ontkomt de burger niet meer aan dat nieuws. Mensen hebben een mening over de situatie en bespreken die met elkaar. Daardoor komt het op de publieke agenda. Wanneer men veel spreekt over de situatie of gebeurtenis, kan het zo zijn dat de politiek zich ermee gaat bemoeien en er vervolgens over gesproken wordt in de Tweede Kamer. Door al deze stappen in dit proces, is het uiteindelijk iets dat op jouw persoonlijke agenda staat, evenals op de maatschappelijke agenda. 

Dit zijn de uitgangspunten van de agendasettingtheorie. De massamedia bepaald niet wat we denken, maar wel waarover we denken; het nieuws in de media. En daarom is massamedia een invloedrijk middel.

 

Aalten, Lotte. 2010, Agendasetting en de opkomst van nieuwe media. Geraadpleegd op 7 september 2013.  http://essay.utwente.nl/60303/1/MSc_L_Aalten.pdf

Mass communication theory, Z.J. Agenda setting theory. Geraadpleegd op 7 september 2013.
http://masscommtheory.com/theory-overviews/agenda-setting-theory/

Hoogers, R. 2011. Agendasettingtheorie. Geraadpleegd op 7 september 2013.
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/84978-agendasettingtheorie.html